Our Mission

ISO9001:2016

- přináší stabilizovanou a neměnnou kvalitu výroby

- celá společnost a všechny její procesy jsou postaveny na dodržování zákonných norem

- všechny procesy a aktivity vně společnosti mají stanovený řád založený na předem daných pravidlech

- máme stanoven systém opatření a kontrol tak, aby nedocházelo k vadám na výrobcích a výpadkům v dodavatelském řetězci

- je to krok ke zvýšení důvěryhodnosti naší společnosti v očích našich zákazníků a partnerů

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU